top of page

Kto sme ?

Tím špecialistov so zameraním na výrobu generátorov technickej peny vlastnej konštrukcie, ktorý čerpá z viac ako 20 ročných vlastných skúseností v oblasti priemyselnej výroby a použitia penobetónu.

Čo dodávame ?

Výrobné know-how k overenému spôsobu výroby penobetónu:

Betonáreň --> Automix --> Stavba

vrátane návrhu a testovania užívateľských receptúr
pre penobetóny 300 - 900 kg/m3

Čo jE PENOBETÓN ?

Ľahká stavebná hmota vyznačujúca sa vysokým obsahom vzduchu v jednotke objemu, ktorý môže dosahovať aj viac ako 80 % objemu pevných častíc.

Skladá sa hlavne z cementu, jemných prímesí, vody, technickej peny a kameniva. V závislosti od objemovej hmotnosti sa líšia i pomery jednotlivých zložiek.

Pevnosti sú závislé hlavne od objemovej hmotnosti, tiež ich ale ovplyvňujú i pomery zložiek v rámci jednej objemovej hmotnosti.

Penobetón vyrábaný podľa postupov spoločnosti iwtech europe, s.r.o. sa vyrába na betonárni a hotová zmes sa dováža na stavbu úplne rovnako ako v prípade klasického betónu.

bottom of page