top of page

Naše produkty

Priemyselný generátor technickej peny - mobilný

Img-GFM-M

Priemyselný generátor technickej peny - stacionárny

Img-GFM-S

Penotvorný koncentrát FC1

Img-FC1

BONUS 
Tablet s programom FC Recipe Calculator

Img-Tablet

Naše služby

  • návrh užívateľskej receptúry

  • návrh priemyselnej podlahy

  • návrh základov rodinného domu 

  • geologický prieskum súvisiaci s návrhom priemyselnej podlahy

 Výroba a využitie
 

Pre podlahy občianskych stavieb

bottom of page