top of page

VÝSLEDKY

Penobetón
FC 300-1200
ECONOMY

Penobetón FC 300-1200 ECONOMY - pevnosti

Penobetón
FC 300-1200
NORMAL

Penobetón FC 300-1200 NORMAL - pevnosti

Penobetón
FC 300-1200
HARD

Penobetón FC 300-1200 HARD - pevnosti

Penobetón
FC 300–900 Prezentácia

Prezentácia - penobetón
FC 300 - 900 
použitie, výroba a vlastnosti

Podlaha

Podlaha s roznášacou vrstvou z OSB-dosky

Podlaha

Podlaha s vyrovnaním podkladu  penobetónom

Podlaha

Podlaha s izoláciou proti krokovému hluku

Podlaha

Podlaha s penobetónom a tepelnou izoláciou

bottom of page